ตำนานบ้านขนมปังขิง

โครงการ Ginger Bread House ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ใกล้ป่าไม่มีแม่น้ำสีฟ้าคราม ไม่มีลำธารใสไหลเย็นแต่มีจิตสำนึกดีๆกับความตั้งใจที่จะสร้างสรรพื้นที่เล็กๆของเราให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ ที่ๆมนุษย์และสัตว์อยู่รวมกับธรรมชาติโดยพึ่งพาอาศัยกันและกัน

 

Ginger Bread House เป็นแนวคิดในการที่จะสร้างที่ท่องเที่ยวและที่พักผ่อนหย่อนใจที่จะเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุด เท่าที่เราจะสามารถทำได้ .... :) 

ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง ที่ไม่ต้องทำลายธรรมชาติ  เน้นการประหยัดพลังงานโดยอาคารทุกหลัง มีการออกแบบวางผัง และ เลือกใช้วัสดุที่ลดความร้อน

มีการแบ่งสัดส่วน ให้เป็นพื้นที่เก็บน้ำสำหรับการอุปโภค และเรายังได้จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ ในการเพาะปลูก

 

พวกเราชาวบ้านขนมปังขิง หวังว่าโครงการของเราจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนชื่นชอบ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ของเราให้อยู่ไปนานๆ

 

 

 

 

Visitors: 293,139